#11 – Svärd före familjen – Jesus om GT2 – Dagens Tokiga Bibelord

Jesus om GT 2
Dagens Tokiga Bibelord – En Granskning av Bibeln.
Vecka #4 – Jesus om Gamla Testamentet

  • Jesus rycker bibelverser helt ur kontext.
  • Jesus kommer med svärd, inte med fred.
  • Jesus menar att han är Gamla Testamentets gud, Den Svartsjuke.
  • Lista över där Gamla Testamentet citeras/refereras i Nya Testamentet (längst ner).

Jesus citerar från Sakarja 13;7
Matt 26:31-32

Då sade Jesus till dem: ”I natt skall ni alla komma på fall för min skull, ty det står skrivet: Jag skall dräpa herden, och fåren i hjorden skall skingras. Men när jag har uppstått skall jag gå före er till Galileen.”

Länk till Jesus källa Sakarja 13:7
http://www.bibeln.se/las/2k/sak#q=Sak+13%3A7-14%3A3

Jesus ber sina lärjunge köpa svärd:
Luk 22:36

Då sade han: ”Men nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och likaså påsen, och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd.

Jesus har inte komit med fred.
Matt 10:34

Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.

Jesus är fadern, Den Svartsjuke:
Joh 14:9

Den som har sett mig har sett Fadern

Lista över där nya testamentet citerar/refererar Gamla Testamentet. Antal 323 ggr:

1 Mos 1:27 – Matt 19:4
1 Mos 5:2 – Mark 10:6
1 Mos 2:2 – Heb 4:4
1 Mos 2:7 – 1 Kor 15:45
1 Mos 2:24 – Matt 19:5, Mark 10:7-8,1 Kor 6:17, Ef 5:31
1 Mos 5:24 – Heb 11:5
1 Mos 12:1 – Apo 7:3
1 Mos 12:3 – Gal 3:8
1 Mos 12:7 – Apo 7:5
1 Mos 13:15 – Gal 3:16
1 Mos 14:17-20 – Heb 7:1-2
1 Mos 15:5 – Rom 4:18
1 Mos 15:6 – Rom 4:3,9,22, Gal 3:6, Jak 2:23
1 Mos 15:13-14 – Apo 7:6-7
1 Mos 17:5 – Rom 4:17
1 Mos 17:7 – Gal 3:16
1 Mos 17:8 – Apo 7:5
1 Mos 18:10 – Rom 9:9
1 Mos 18:14 – Rom 9:9
1 Mos 21:10 – Gal 4:30
1 Mos 21:22 – Rom 9:7, Heb 11:18
1 Mos 22:16-17 – Heb 6:13-14
1 Mos 22:18 – Apo 3:15
1 Mos 25:23 – Rom 9:12
1 Mos 25:23 – Rom 9:12
1 Mos 38:8 – Luk 20:28
1 Mos 47:31 – Heb 11:21
2 Mos 1:8 – Apo 7:18
2 Mos 2:14 – Apo 7:27-28,38
2 Mos 5:2 – Apo 7:30
2 Mos 3:5-10 – Apo 7:33-34
2 Mos 3:6 – Matt 22:32
2 Mos 3:15 – Mark 12:26, Apo 3:13
2 Mos 4:16 – Rom 9:17
2 Mos 5:18 – Jak 2:11
2 Mos 12:46 – Joh 19:36
2 Mos 13:2 – Luk 2:23
2 Mos 16:18 – 2 Kor 8:15
2 Mos 19:6 – 1 Pet 2:9
2 Mos 19:12-13 – Heb 12:20
2 Mos 20:12-16 – Matt 19:18-19
2 Mos 20:13 – Matt 5:21
2 Mos 20:13-17 – Rom 13:2 9
2 Mos 20:12 – Matt 15:4
2 Mos 20:14 – Matt 5:27
2 Mos 20:17 – Rom 7:7
2 Mos 21:17 – Matt 15:4, Mark 7:10
2 Mos 21:24 – Matt 5:38
2 Mos 22:27 – Apo 23:5
2 Mos 24:8 – Heb 9:20
2 Mos 25:40 – Heb 8:5
2 Mos 32:1 – Apo 7:40
2 Mos 32:6 – 1 Kor 10:17
2 Mos 33:19 – Rom 9:15
3 Mos 10:9 – Luk 1:15
3 Mos 12:8 – Luk 2:24
3 Mos 18:5 – Rom 10:5, Gal 3:12
3 Mos 19:2 – 1 Pet 1:16
3 Mos 19:12, 4 Mos 30:2 – Matt 5:33
3 Mos 19:18 – Mark 12:33
3 Mos 19:18 – Matt 5:43,19:19,22:39
3 Mos 19:18 – Mark 12:31, Gal 5:14,Jak 2:
3 Mos 23:29 – Apo 3:23
3 Mos 24:20 – Matt 5:38
3 Mos 26:12 – 2 Kor 6:16
4 Mos 16: – 2 Tim 2:19
4 Mos 27:17 – Matt 9:36
4 Mos 5:16-20 – Mark 10:1, Luk 18:20
5 Mos 24:14 – Mark 10:19
5 Mos 5:16 – Mark 7:10, Ef 6:2-3
5 Mos 5:17 – Jak 2:11
5 Mos 4:24 – Heb 12:29
5 Mos 4:3 – Mark 12:32
5 Mos 6:5 – Luk 10:27
5 Mos 6:4-5 – Mark 12:29-30
5 Mos 6:5 – Matt 22:37
5 Mos 6:13 – Matt 4:10, Luk 4:8
5 Mos 6:16 – Matt 4:7, Luk 4:12
5 Mos 8:3 – Matt 4:4, Luk 4:4
5 Mos 9:4 – Rom 10:6
5 Mos 30:12-14 – Rom 10:6-8
5 Mos 9:19 – Heb 12:21
5 Mos 17:7 – 1 Kor 5:13
5 Mos 18:15-16 – Apo 7:37, 3:12
5 Mos 19:15 – Matt 18:16,2 Kor 13:1
5 Mos 21:23 – Gal 3:13
5 Mos 24:1,3 – Matt 5:31, Matt 19:7, Mark 10:4
5 Mos 25:4 – 1 Kor 9:9,1 Tim 5:18
5 Mos 25:5,7 – Matt 22:24, Mark 12:19
5 Mos 27:26, – Gal 3:10
5 Mos 29:3 – Rom 11:8
5 Mos 30:12-14 – Heb 13:5
5 Mos 32:21 – Rom 10:19
5 Mos 32:35-36 – Rom 12:19
5 Mos 32:43 – Rom 15:10
1 Sam 12:22 – Rom 11:2
1 Sam 13:14 – Apo 13:22
2 Sam 7:8 – 2 Kor 6:18
2 Sam 7:14 – Heb 1:5
2 Sam 22:50 – Rom 15:9
1 Kung 19:10,12 – Rom 11:3
1 Kung 19:`8 – Rom 11:4
2 Kung 1:10,11 – Luk 9:54, Upp 20:9
1 Krön 17:13 – Upp 21:7
2 Krön 18:16, 30:2 – Mark 6:34
Job 5:13 – 1 Kor 3:19
Job 16:19 – Mark 11:10
Job 41:3 – Rom 11:35
Ps 2:7 – Apo 13:33, Heb 1:5,5:5
Ps 2:9 – Upp 2:26-27
Ps 4:5 – Ef 4:26
Ps 5:10 – Rom 3:13
Ps 6:9 – Matt 7:23
Ps 8:2 – Matt 21:16
Ps 8:5-7 – Heb 2:6-8, 1 Kor 15:27
Ps 10:7 – Rom 3:14
Ps 14:1-3 – Rom 3:10-12
Ps 16:8-11 – Apo 2:25-28, 2:31,13:35
Ps 19:5 – Rom 10:18
Ps 22:1 – Matt 27:46, Mark 15:34
Ps 22:18 – Joh 19:24, Matt 27:35, Mark 15:24, Luk 23:24
Ps 22:23 – Heb 2:12
Ps 24:1 – 1 Kor 10:26
Ps 31:6 – Luk 23:46
Ps 32:1-2 – Rom 4:7-8
Ps 34:9 – 1 Pet 2:3
Ps 34:13-17 – 1 Pet 3:10-12
Ps 34:21 – Joh 15:25
Ps 36:2 – Rom 3:18
Ps 40:10 – Heb 10:5-7
Ps 41:10 – Joh 13:18
Ps 42:5,11 – Matt 26:38
Ps 43:5 – Mark 14:34
Ps 44:23 – Rom 8:36
Ps 45:7-8 – Heb 1:8-9
Ps 51:6 – Rom 3:4
Ps 62:12 – Matt 16:27
Ps 62:13 – Rom 2:6
Ps 68:19 – Ef 4:8
Ps 69:10 – Joh 2:17
Ps 69:23-24 – Rom 11:9-10
Ps 69:26 – Apo 1:20
Ps 78:2 – Matt 13:35
Ps 78:24 – Joh 6:31
Ps 82:6 – Joh 10:34
Ps 86:9 – Upp 15:4
Ps 91:11-12 – Matt 4:6, Luk 4:10-11
Ps 94:11 – 1 Kor 3:20
Ps 95:7-11 – Heb 3:7-11, 3:15, 4:3, 5, 7
Ps 102:26-28 – Heb 1:10-12
Ps 104:4 – Heb 1:7
Ps 104:12 – Matt 13:32, Mark 4:32, Luk 13:19
Ps 110:1 – Matt 22:44, Mark 12:36, Luk 20:42-43, Apo 2:34-35, Heb 1:13
Ps 110:4 – Heb 5:6,-10, Heb 7:17,21
Ps 111:2 – Upp 15:3-4
Ps 112:9 – 2 Kor 9:9
Ps 116:10 – 2 Kor 4:13
Ps 117:2 – Rom 15:11
Ps 118:6 – Heb 13:6
Ps 118:22-23 – Matt 21:42, Mark 12:10-11, Luk 20:17
Ps 118:22 – Apo 4:11, 1 Pet 2:7
Ps 118:25-26 – Matt 21:9,Mark 11:9-10, Joh 12:13, Matt 23:39
Ps 118:26 – Luk 13:35, Luk 19:38
Ps 132:11 – Apo 2:30
Ord 3:11-12 – Heb 12:5-6
Ord 3:34 – Jak 4:6, 1 Pet 5:5
Ord 11:31 – 1 Pet 4:18
Ord 25:21-22 – Rom 12:20
Ord 26:11 – 2 Pet 2:22
Jes 1:9 – Rom 9:29
Jes 6:9-10 – Matt 13:14-15, Mark 4:12, Apo 28:26-27
Jes 6:9 – Luk 8:10
Jes 6:10 – Joh 12:40
Jes 7:14 – Matt, 1:23
Jes 8:12-13 – 1 Pet 3:14-15
Jes 8:17-18 – Heb 2:13
Jes 9:1-2 – Matt 4:15-16
Jes 11:10 – Rom 15:12
Jes 13:10 – Matt 24:29, Mark 13:24-25
Jes 34:4 – Luk 21:26
Jes 22:13 – 1 Kor 15:32
Jes 25:8 – 1 Kor 15:54, Upp 7:17
Jes 26:19 – Matt 11:5
Jes 35:5-6 – Luk 7:22
Jes 26:20 – Heb 10:37-38
Jes 28:11-12 – 1 Kor 14:21
Jes 29:13 – Matt 15:8-9, Mark 1:3, Joh 1:23
Jes 40:6-8 – 1 Pet 1:24-25
Jes 40:13 – Rom 11:34, 1 Kor 2:16
Jes 42:1-4 – Matt 12:18-21
Jes 45:23 – Rom 14:11
Jes 49:6 – Apo 13:47
Jes 49:8 – 2 Kor 6:2
Jes 52:5 – Rom 2:24
Jes 52:7 – Rom 10:15
Jes 52:11 – 2 Kor 6:17
Jes 52:15 – Rom 15:21
Jes 53:1 – Joh 12:38, Rom 8:17
Jes 53:7-8 – Apo 8:32-33
Jes 53:9 – 1 Pet 2:23
Jes 53:12 – Luk 22:37
Jes 54:1 – Gal 4:27
Jes 54:13 – Joh 6:45
Jes 55:3 – Apo 13:34
Jes 55:10 – 2 Kor 9:10
Jes 56:7 – Matt 21:13
Jer 7:11 – Mark 11:17, Luk 19:46
Jes 59:7-8 – Rom 3:15-17
Jes 59:20-21 – Rom 11:26-27
Jes 61:1-2 – Luk 4:18-19
Jes 62:11 – Matt 21:5
Jes 64:3 – 1 Kor 2:9
Jes 65:1-2 – Rom10:10-21
Jes 65:17 – 2 Pet 3:13
Jes 66:1-2 – Apo 7:49-50
Jer 5:21 – Mark 8:18
Jer 9:23 – 1 Kor 1:31, 2 Kor 10:17
Jer31:15 – Matt 2:18
Jer 31:31-34 – Heb 8:8-12
Hes 11:20 – Upp 21:7
Hes 37:5, 10 – Upp 11:11
Dan 3:6 – Matt13:42, 50
Dan 7:13 – Matt 24:30, 26:64, Mark 13:26,14:62, Luk 21:27,22:69
Dan 9:27 – Matt 24:15
Dan 11:31 – Mark 13:14
Hos 2:1, 3 – Rom 9:25-28
Hos 6:6 – Matt 9:13, Matt 12:7
Hos 10:8 – Luk 23:30, Upp 6:16
Hos 11:1 – Matt 2:15
Hos 13:14 – 1 Kor 15:55
Joel 3:1-5 – Apo 2:17-21, Rom 10:13
Amos 5:25-27 – Apo 7:42-43
Amos 9:11-12 – Apo 15:16-17
Jona 2:17 – Matt 12:40
Mika 5:2 – Matt 2:6
Mika 7:6 – Matt 10:35-36
Hab 2:3-4 – Rom 1:17, Gal 3:11
Hab 1:5 – Apo 13:41
Hag 2:6, 21 – Heb 12:26
Sak 8:16 – Ef 4:25
Sak 9:9 – Joh 12:15
Sak 11:12-13 – Matt 27:9-10
Sak 12:10 – Joh 19:37
Sak 13:7 – Matt 26:31, Mark 14:27
Mal 1:2-3 – Rom 9:13
Mal 3:1 – Matt 11:10, Mark 1:2,Luk 7:27
Mal 4:5-6 – Matt 17:10-11

Dagens Tokiga Bibelord som podcast på iTunes >>

Samtliga avsnitt >>

 

10 Responses

Leave a Reply