#12 Jesus uppfyller Lagen – Jesus om GT3 – Dagens Tokiga bibelord

Jesus om GT 3.
Dagens Tokiga Bibelord – En Granskning av Bibeln.
Vecka #4 – Jesus om Gamla Testamentet

  • Jesus förklarar hur han uppfyller lagen.
  • Paulus syn på lagen.
  • Jesus skärpning av lagen.
  • Jesus instiftar tankebrott.

Matteus 5:17-20

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.
Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.
Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.

 

Tankebrott:
Matt 5:27

Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.

 

Dagens Tokiga Bibelord som podcast på iTunes >>

Samtliga avsnitt >>

10 Responses

Leave a Reply