Fridjuret – ep02 – Bortom allt förstånd

posted in: Fridjuret | 4

 

”Ofattbara energier
med drag av Darth Vader…”

 Bortom Allt Förstånd

En överjordisk magisk supermakt bortom allt förstånd som på samma gång är en slags person med karaktärsdrag, som är tre slags personer, oändlig energi utan kropp men som kan gå in i alla slags kroppar, existenser eller döda ting ( människor, åsnor, buskar, moln ) och ut igen på ett flytande, gasformigt, kristalliserat, elektriskt osynligt vis eller något annat vis men framförallt osynligt.
Det är en manlig slags supermakt som kan skapa eller omvandla vad som helst men som själv inte är skapad eller kan omvandlas; han har alltid funnits och ska alltid finnas, det är en ofattbar oändlig energi vi talar om och som dessutom har orakreerat, TALAT FRAM, allt och överhuvudtaget precis allt som finns och det vi människor benämner energi och materia.
Det är en slags man som heter Herren Gud, en magisk trehörning och den ende i sitt slag, ofelbar och superrättvis, brutal och brutalt ärlig, svartsjuk, överbeskyddande och macho, våldsam i hemmet, tålmodig och förlåtande, långsint, hämndlysten och kärleksfull: en förälder och chef, en äkta man med drag av försmådd älskare och tre slags äkta män/ ofattbara energier med drag av Dart Vader.
Han/ De vet allt, kan allt, uppfattar precis allt som händer överallt fast det händer samtidigt och ultramiljardiskt HELA TIDEN och Herren Gud minns allt som någonsin utspelat sig i en ogripbart ofantlig historisk katalog och speciellt minns han det som har hänt kring Egypten och Sinaihalvön, Israel och Palestina, medelhavsvärlden och sedan resten av världen men inte lika mycket i Asien.
Den Svartsjuke, som Han/ De har kallat sig själv vid flera tillfällen, kan ingripa, förhindra, upphäva, tillföra, ändra, sammanfoga, ha isär eller göra om vad han vill när han vill (Det vill Han inte längre men han har velat ) och alltid perfekt efter planering och utan minsta misstag -vare sig vi kan se, uppfatta, känna till, någonsin få reda på det eller inte och man baxnar; som människa baxnar man och kan inte begripa hur det går till.

Man baxnar, alla baxnar och tappar hakan som försöker förstå allt det som jag just har räknat upp. Konceptet, kraften, egenskaperna. Processerna, möjligheterna. Det millisekundiskt allnärvarande och bortomtidsliga allvetandet. Det faktum att Herren Gud inte är artificiell eller åtminstone delvis maskinartad; atomdriven, datoriserad, utrustad med omfattande bihang som var för sig hyser de särskilda förmågorna.
Man kan helt enkelt inte greppa att Han/ De är RENT LIV och dessutom den ende/ de enda i sitt slag för när man föreställer sig föreställer man sig gärna hundra, åtminstone aderton eller ett elvamannalag, som arbetar tillsammans på ett drivet och kollegialt vis för att nå ett storartat resultat.
Man förstår det inte och kan inte förstå det; hur allt har gått till och fortsätter att gå till, för man är ju själv bara människa. Men man kan VETA det. Man kan lyckligtvis veta utan att förstå, vilket gör att man kan vara förvissad om att allt är sant och riktigt utan att ha sett det med egna ögon, det är rätt mäktigt. Man behöver inte få det grundligt förevisat och förklarat för sig -ingenting behöver vara undersökt och påvisat i sinnevärlden, flera gånger upprepat och odiskutabelt sammanhängande genom orsak och verkan samt försanthållet av experter.
Man vet det man vet om den överjordiska supermakten/ slags personen/ personerna genom att TRO och KÄNNA hur allt har gått till och fortsätter att gå till. Tro och känsla leder till en starkare form av kunskap, man har liksom övertygat sig själv utan att ha blivit övertygad och verkliga sanningsanspråk kan man ju bara göra inifrån sig själv: utan mått och metoder. Dessutom HAR en hel del av konceptet, kraften och egenskaperna -Herren Den Svartsjuke- upplevts och setts med egna ögon, bara inte dina egna ögon, för endast flera tusen år sedan och då har man både konventionella bevis (sanningsvittnen ) och sin personliga övertygelse till grund för att dra riktiga slutsatser.
Då kan man baxna och tappa hakan på ett tillbakalutat och skönt sätt, svaren finns där och man behöver inte knixa och trixa så mycket med sin egen tankeförmåga eftersom tro och känsla övertrumfar tänkandet: man fattar utan förståndet, det är en snabbare väg till kunskap och sanning är något man bestämmer sig för eftersom det är lönlöst att försöka veta det som inte kan vetas utan tro.

 

”Jag är Fridjuret. Jag sysslar med konstnärligt gestaltad religionskritik
-i allmänhet – och drift med kristendomen, i sann upplysningsanda, i synnerhet.
Jo -det behövs fortfarande, om än inte i samma utsträckning i Sverige som på andra håll i världen.
Jag läser mina egna texter, som kan ha drag av kåseri eller dikt, litterärt utsirad debattartikel.
Som innehållsligt rymmer såväl häcklande frontalangrepp på teologi och Gudsbild som mer lågmäld satir över religiösa dogmer, anspråk och världsbeskrivningar.
Jag hoppas jag roar, oroar och väcker tankar.
Vill du veta mer om min gärning -se mitt första avsnitt i den här serien.”

 

Fridjuret som podcast på iTunes >>

Samtliga avsnitt med Fridjuret>>

4 Responses

  1. Allan Thompson
    | Svara

    Även detta genomtänkt och välformulerat

Leave a Reply to primacareprenatal Avbryt svar