Fridjuret – ep07 – Den Andra Planeten

posted in: Fridjuret | 0

 

Den Andra Planeten

 

Den andra planeten där Gud skapade människor till Sin avbild, i det andra universumet, långt, långt annanstans i kosmos, är också en jord som kallas jorden. Två snarlika världar hyser vårt släkte, allt efter Guds plan, och vi kommer aldrig att få reda på varandras existens. Bara på den ena jorden har människan fått möta en levande och verklig skapare, så har Han bestämt, som griper in i liv med Sin sanna natur manifesterad. Till skillnad från här på jorden, där vi TROR på en Gud som blivit skapad av oss själva, utifrån okunskap, rädsla och maktanspråk, så har vårt okända systerfolk fått möta Honom på riktigt. Gud skapade och drog sig tillbaka, okänd, från vår värld.
Vi svämmade över oss själva med myter och önsketänkande; djupt narcissistiska inbillade vi oss utvaldhet och tilltal, vi vanföreställde oss personliga relationer med en styrande makt. Men när Gud skapade deras värld valde Han att uppenbara sig, närvara.

När vi jordbor nu får möjlighet att se vad som utspelar sig på den jorden, långt, långt annanstans i kosmos, följer vi med i upptakten till en monumental händelse…

Främre linjen i eponiternas här bestod av snabbskjutande katapulter; dragna av pansarskyddade hjortar kunde de skjuta brinnande fettbylten kors och tvärs över en fiende och på kort tid orsaka panik och förödelse. Den andra anfallsvågen bestod av en flankerande attack med lejonbjörnar; druckna på kampmjöd och svårt utsvultna rusade de besinningslöst framåt, helt orädda också för de uppkomna bränderna. Då dessa bestar aldrig mer skulle gå att tämja, de som överlevde var till sitt lynne kroniskt fördärvade, överöste eponiternas bågskyttar, i en tredje anfallsvåg, sina fiender och sina egna djur med pilar. Om motståndsviljan vid det laget inte var bruten hos det andra folket, om de ännu inte skingrades i vild flykt, stormade yxmännen fram med tjutande sirenpipor. Ja, sådan var eponiternas fruktansvärda stridskonst och ingen hade väl bevittnat dess förödande effekter lika ofta som överste Opopton av Dup. Från en bärstol i mitten av eponithären spanade han ut över slagfältet.

Adrigalerna var kring trehundra steg från sina fiender när de gick i ställning. Wenemas blåste i hornet och männen, klädda i sina dräkter av flamsäkert najarskinn, formerade sig i borg och stjärna. De båda terrorlurarna, vars tjut skulle skapa skräck och förlamning bland eponiternas vorhjortar och lejonbjörnar, rullades ut på flankerna. Jättarna i formationens mitt reste sina långa blåsrör mot skyn. Kast- och stickspjut syntes överallt mellan sköldarna och de grupper som skulle utföra motattacken försåg sig med extra pilrör från de kamrater som skulle hålla stånd. Alla tömde nu sina dryckeshorn och fällde ned hjälmarnas visir.
Wenemas såg den första skuggan glida över slättmarken framför sig och han hörde det säregna skränet samtidigt som han vred sig och tittade upp över sin axel mot skyn: skändarfåglar. Han visste att de skulle komma, de kom alltid i god tid för att festa på slagfältens kadaver och lik. Wenemas var en härdad man som sett mycket, men just den synen vande han sig aldrig vid.

I den stunden kände Herren Gud Wenemas trötthet vid blodsutgjutelse och Han såg härförarens sorgsna minnen av fallna kamrater och män. Herren fångade upp känslor av vemod och fruktan från många i de båda arméerna, liksom ren dödsångest och tankar på de älskade anhöriga som väntade därhemma. Han kände de ärrade krigarnas bitterhet och längtan efter fred.
Då greps Herren Gud och rördes i sitt hjärta och Hans medlidandes kraft startade en virvelstorm på slätten; en mur av tumlande luft till att skilja de stridande åt. Och Han sände blodsyner åt eponiterna där de såg sitt folks nederlag i fruktansvärd manspillan. De såg sina egna fruar och barn stå sörjande vid graven. Då kände de vämjelse vid tanken på all förestående blodsutgjutelse och deras ögon fylldes av tårar. Herren sände samma syner åt adrigalerna och liksom eponiterna kände de äckel och sorg. Vindbanken rullade alltjämt och skilde härarna åt.

Skändarfåglarna skingrades och flög bort från slätten. Herren Gud lugnade nu de övriga djuren på bägge sidor och fyllde deras sinnen med ro. Han sände så brödrasyner åt de båda folken så att de såg fred och samförstånd, handelsutbyte och ett land som delades mellan dem. De ärrade krigarna såg sina barn gifta sig med sina forna fienders barn och de såg sig själva omfamna och lyckönska sina gamla antagonister. Ja, eponiter och adrigaler bröt i synerna bröd med varandra och drack varandra till i stor gästfrihet och med lätta hjärtan. Och Gud såg att det var gott.
Han sände Sin Andes fred och medkänsla åt de alla. Så stillade Han virvelstormen och löste upp muren av tumlande luft. Männen i de båda härarna lade genast sina vapen på marken och började ta av sig sina rustningar. De släppte djuren fria och gick sedan framåt över slätten, tomhänta.

Och de var alla, i sin blotta mänsklighet, ETT folk -alla de som nyss varit varandras fiender. De var utsedda av Herren till frihet och förbrödring, till jämlikhet. Ingen smordes den dagen och ingen välsignades. Ingen blev, vare sig då eller senare, utsedd till profet eller frälsare. Det fanns inget förlovat land utom hela jorden åt allt levande. Det fanns inget egendomsfolk för Gud såg inte till folk, bara till människor. Och Herren betraktade ingen och inget som Sin egendom eftersom Han bara skapat gåvor.

 

”Jag är Fridjuret. Jag sysslar med konstnärligt gestaltad religionskritik
-i allmänhet – och drift med kristendomen, i sann upplysningsanda, i synnerhet.
Jo -det behövs fortfarande, om än inte i samma utsträckning i Sverige som på andra håll i världen.
Jag läser mina egna texter, som kan ha drag av kåseri eller dikt, litterärt utsirad debattartikel.
Som innehållsligt rymmer såväl häcklande frontalangrepp på teologi och Gudsbild som mer lågmäld satir över religiösa dogmer, anspråk och världsbeskrivningar.
Jag hoppas jag roar, oroar och väcker tankar.
Vill du veta mer om min gärning -se mitt första avsnitt i den här serien.”

~ Andreas Nilsson

Fridjuret som podcast på iTunes >>

Samtliga avsnitt med Fridjuret>>

Leave a Reply