#05 Krossa dem mot klippan – Barnamördaren2 – konfrirmation – Dagens Tokiga Bibelord


Barnmördaren 2
Dagens Tokiga Bibelord – En Granskning av Bibeln.
Vecka #2 – Barnamördaren

  • Exceptionellt många gossebarn dödas.
  • Tyrann utan dess like
  • Något av det värsta någon formulerat
  • En känsla vi varken kan eller vill förstå.

Bibelhänvisningar:

Andra Mosebok 11:4-6, och 12:29-30

”Mose sade till farao: ””Så säger Herren: Vid midnatt skall jag gå fram genom Egypten, och allt förstfött i Egypten skall dö, den förstfödde sonen till farao på tronen lika väl som den förstfödde sonen till slavinnan vid handkvarnen, och även allt förstfött bland boskapen. I hela Egypten skall höjas ett sådant klagoskri att dess like aldrig har hörts och aldrig kommer att höras.

Vid midnatt dräpte Herren alla förstfödda i Egypten, den förstfödde sonen till farao på tronen lika väl som den förstfödde sonen till fången i fängelsehålan, och även allt förstfött bland boskapen. 30Den natten steg farao upp, han och hans hovmän och alla andra egypter. Det hördes ett klagoskri i Egypten, ty det fanns inget hus där inte någon var död.”

Psaltaren 137

”Herre, tänk på Jerusalems olycksdag,
hur edomeerna ropade:
”Riv ner, riv ner till grunden.”
8Babylon, du förstörerska,
lycklig den som får vedergälla
vad du har gjort mot oss.
Lycklig den som får ta dina späda barn
och krossa dem mot klippan.”

Dagens Tokiga Bibelord lämpar sig givetvis väl som diskussionsunderlag på konfirmationsläger och i konfirmationsundervisning. Som konfirmand och även som konfirmationsledare eller konfirmationslärare är en relevant kunskap om bibeln en bra förutsättning för en uppriktig konfirmation av dopet.

I nästa avsnitt då vi skall läsa om barn som retat flintskalle och om folkmord.

Dagens Tokiga Bibelord som podcast på iTunes >>

Samtliga avsnitt >>

Leave a Reply