Kort om mig, Jakob Ståhle

Jag är en glad göteborgare och jobbar som underhållare med trolleri/magi. Mitt intresse för min omvärld, naturen, vetenskap, sanning och verkligheten har lett mig in på vetenskaplig skepticism som givit den goda inställningen att hitta verktyg för att på bästa sätt kunna utvärdera vad som är mer eller mindre sannolikt. Det ger mig både glädje och ödmjukhet till livet och vår värld.

Roligast är emellertid att få hjälpa till med att underhålla vid sammankomster. Det är det jag är specialist på och att glädja andra är naturligtvis mycket berikande på flera plan.

Min frikyrkliga uppväxt har i kombination med min vetenskapliga skepticism gjort att jag funnit intresse i att granska och ifrågasätta bibelns många märkligheter som kyrkorna gärna undviker. Det har lett till boken Tokiga bibelord, eller Nutty Bible Quotes som den heter på engelska, och det som har blivit ämnet för mina podcast Dagens Tokiga Bibelord.

Jag anser att var och en skall får tro precis vad de vill så länge man inte prackar på eller indoktrinerar barn med paranormala märkligheter. Vördnad för naturen, människan och glädje åt folket!