Om du vill att jag ringer dig.
Ange gärna datum och plats om det är fastställt. Antal gäster, tider, förutsättningar och eventuella övriga önskemål.